Cariere

Pentru BK Technik implicarea angajaţilor garantează evoluţia susținută a companiei şi creşterea satisfacţiei clienţilor. Din acest motiv investiţia continuă în formarea profesională și în dezvoltarea personală a angajaților noștri este un element strategic pentru succesul companiei. Responsabilitatea, integritatea și atitudinea proactivă reprezintă valorile solide pe care ne bazăm în atingerea obiectivelor propuse.

Dacă vrei să te alături echipei noastre, verifică posturile disponibile și trimite-ne CV-ul tău.

Tehnician mentenanță (electrician, instalator, frigotehnist)

Atribuții:

 • Supravegherea și operarea echipamentelor tehnice și menținerea acestora la parametrii funcționali;
 • Asigură mentenanța sistemelor de instalații electrice, sanitare și HVAC
 • Răspunde de verificarea preventivă a centralelor tehnice și sistemelor de aer condiționat
 • Execută reparații și întreținere la instalațiile electrice, termice și sanitare.
 • Gestionează materialele tehnice utilizate în cadrul activității de mentenanță
 • Raportează activitatea (întocmește rapoarte de service, probleme constatate etc.)

aplică

Profilul candidatului ideal:

 • Experiență de minim 2 ani în servicii de mentenanță tehnică
 • Studii medii tehnice sau calificare tehnică
 • Atestatele RSVTI, ISCIR sau ANRE – constituie un avantaj
 • Atenție la detalii, ordonat, organizat
 • Aptitudini pentru lucrul în echipă
 • Permis de conducere categoria B – constituie avantaj

Tehnician Curenți Slabi

Atribuții:


aplică

Profilul candidatului ideal:

Project Manager Instalații Electrice

Atribuții:

 • Organizează şi conduce lucrările de execuţie conform proiectului, având în vedere prescripţiile normativelor şi instrucţiunile de lucru;
 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului din faza de proiectare până la implementare, supervizând direct echipele tehnice
 • Verifică planurile de execuție și propune soluții tehnice pentru rezolvarea neconformităților identificate și tehnologii.
 • Pregatește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către superiori, cu respectarea datelor prevăzute în contracte
 • Urmărește execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității și respectării termenelor de execuție;
 • Coordonează redactarea documentației pentru cartea construcției
 • Pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectului sau solicitată de către superiorii ierarhici
 • Asigură buna circulație a informației în cadrul proiectului
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre acestea
 • Evaluează impactul și potențialele riscuri ale proiectului

aplică

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare în domeniul electrotehnic ;
 • Experiență de minim 3 ani în coordonare de proiecte de instalații electrice pentru construcții ;
 • Abilități tehnice, de supervizare și management de proiect, bazate pe experiența în domeniul instalațiilor electrice ;
 • Abilitați organizatorice în vederea gestionării eficiente a timpului și a termenelor limită multiple, precum și pentru stabilirea corectă a prioritaților
 • Cunostințe solide de limba engleza(scris/vorbit)
 • Cunoştinţe operare calculator: Autocad 2D, MsOffice, MsProject, programe de deviz
 • Permis de conducere cat. B
 • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză
 • Experiență în managementul calității, abilități de comunicare și negociere

Inginer proiectare/ofertare instalații electrice

Atribuții:


aplică

Profilul candidatului ideal: